ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားမြွက်ကြားနေပုံ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲတွင်  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားမြွက်ကြားနေပုံ